Sofistikované překlady z/do němčiny

Per Hand – anglicky „hand made“, česky ruční práce – poctivá, originální, zkušená. Dělaná s láskou. Konkrétnímu zákazníkovi na míru.
S patnáctiletou praxí v německé firmě, coby dlouholetý internetový publicista
a v poslední době už i překladatel nabízím sofistikované překlady z/do němčiny.

Pouhá dobrá znalost německé a české gramatiky stěží již dnes nárokům na kvalitní překlad postačí. Kvalifikovaně přeložím jakékoli manuály, obchodní i účetní korespondenci, technickou dokumentaci, komerční, kulturní či společenské nabídky a poptávky, i blahopřání, děkovné dopisy a kondolence.

Více kreativity jistě již si vyžadují texty na internetové stránky, důvtipné reklamní materiály, smlouvy, tak či onak erudovaná ekonomická, finanční či technická pojednání, odborné analýzy, ty lepší komerční nabídky, často i osobní korespondence. Obsah sdělení bývá tu širší, původní výrazy nestačí jen tak přetransformovat, celé věty je nutno nastavit takříkajíc na druhý jazyk v duchu původního textu, ve stejném rytmu. Takové překlady jsou mi příjemnou výzvou.

Coby reference o mojí práci poslouží nejlépe rozrůstající se série mých překladů nejzajímavějších článků z německých médií pro první český internetový deník Neviditelný pes. U takových textů je překladatel leckdy vystaven i těm nejzapeklitějším oříškům. Bývá nucen užít slov, výrazů, ba i vět úplně jiných, aby zůstalo takříkajíc zachováno, co chtěl vlastně cizojazyčný básník říci.

Jelikož pracuji samostatně, jsem s to svým zákazníkům nabídnout i férovou cenu - režijní náklady mi vznikají minimální a namísto reklam spoléhám spíše na opakované návraty těch, kteří se už o funkčnosti mých překladů přesvědčí sami. Neboť překládat „per hand“, „hand made“, ručně, to především znamená dát textu duši.

Ing. Milan Dřevojánek - per Hand